Webbinarium: Utmaningar för fjärrvärmen i Sverige och Europa

Torsdagen den 17 juni 2021 kl 10.00 – 11.30 arrangerar branschföreningen för värmeväxling – HEAS – ett webbinarium om nya utmaningar som fjärrvärmen i Sverige och Europa står inför.

Dr. Sven Werner, professor emeritus vid Högskolan i Halmstad, tar upp följande högaktuella frågor till diskussion:

– Det nuvarande Sverige-perspektivet
– Nya utmaningar för fjärrvärmen i Europa med lägre utsläpp, annan tillförsel och lägre värmebehov
– Ny fjärrvärmeteknik med nya systemlösningar (baserat på nyligen genomförd översikt)
– Efterföljande diskussion om vad detta innebär för framtidens fjärrvärmecentraler

Anmäl dig här!


Nyheter


Webbinarium: Vad händer i politiken kopplat till fjärrvärmen?

HEAS håller ett webbinarium den 25 augusti 2021 kl 11.00-12.00 med Erik Thornström, som arbetar med policyutveckling kopplat till fjärrvärmens

Webbinarium: Utmaningar för fjärrvärmen i Sverige och Europa

Torsdagen den 17 juni 2021 kl 10.00 – 11.30 arrangerar branschföreningen för värmeväxling – HEAS – ett webbinarium om nya

Webbinarium: Tankar kring fjärrvärmens roll framöver

Den 21 april, 11:00-12:00 bjuder HEAS in till ett webbinarium om framtidens fjärrvärme med Kristina Lygnerud, Svenska Miljöinstitutet IVL. Anmäl

HEAS vårmöte 20 april 2021

HEAS vårmöte hålls den 20 april 2021. Mer information kommer längre fram. Facebook Twitter LinkedIn Gmail