Webbinarium: Utmaningar för fjärrvärmen i Sverige och Europa

Torsdagen den 17 juni 2021 kl 10.00 – 11.30 arrangerar branschföreningen för värmeväxling – HEAS – ett webbinarium om nya utmaningar som fjärrvärmen i Sverige och Europa står inför.

Dr. Sven Werner, professor emeritus vid Högskolan i Halmstad, tar upp följande högaktuella frågor till diskussion:

– Det nuvarande Sverige-perspektivet
– Nya utmaningar för fjärrvärmen i Europa med lägre utsläpp, annan tillförsel och lägre värmebehov
– Ny fjärrvärmeteknik med nya systemlösningar (baserat på nyligen genomförd översikt)
– Efterföljande diskussion om vad detta innebär för framtidens fjärrvärmecentraler

Anmäl dig här!


Nyheter


HEAS höstmöte

Ett höstmöte med HEAS hålls den 12 oktober 2023 hos Teknikföretagen i Stockholm. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

HEAS vårmöte

Ett vårmöte med HEAS hålls den 11 maj 2023 hos Teknikföretagen i Stockholm. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Teknikföretagen Plus

Teknikföretagen Plus erbjuder dig som medlem i HEAS förmånliga avtal. Här samlas olika medlemsförmåner under ett och samma tak, vilket

Tranter International är ny medlem

HEAS hälsar Tranter International AB välkommen som medlem! Trantervärmeväxlare har en sak gemensamt – värmeöverföring genom plattor istället för rör.