Höstmöte med HEAS

Höstmöte med HEAS hålls den 16-17 oktober 2017.

Mötet hålls ”lunch-till-lunch”. HEAS höstmöte hålls den 16 oktober, och samverkansmöte med FC-gruppen hålls den 17:e. Se program.