Välkommen till HEAS – Branschföreningen för värmeväxling

HEAS – Branschföreningen för värmeväxling

Ny ordförande sedan vårmötet 2014 är Anders Josefsson, HögforsGST

HEAS är branschföreningen för leverantörer av värmeväxlare, och styr- och övervakningssystem. Våra medlemmar arbetar med värmeväxling inom fjärrkyla, fjärrvärme, varmvattenberedning. Förkortningen HEAS står för “Heat Exchangers’ Association of Sweden”.

HEAS representerar värmeväxlarföretagen i kontakter med såväl nationella, som internationella myndigheter och organisationer.

Medlemmar och produkter

Här kan du se vilka som är medlemmar i HEAS och få mer information kring medlemsföretagens produkter.

Vårmöte

Vårmöte med HEAS hålls den 26-27 april 2018 på Teknikföretagen i Stockholm.

GDPR, Brexit och konjunktur

Seminariet hålls den 1 februari. Anmäl dig nu!

Sök medlemskap

Föreningens syfte är att vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen inom såväl det kommersiella som det tekniska området.