Telefon

08-782 08 50

E-post

Postadress

Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510
114 85 Stockholm

Besöksadress


Storgatan 5

HEAS har kansli hos TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper som är ett dotterbolag till Teknikföretagen, den samlade arbetsgivar- och branschorganisationen för svenska teknikföretag.

Jessica Paulin

Branschansvarig

08-782 08 65
070-375 73 30

jessica.paulin@tebab.com

Anders Josefsson

Ordförande

063 660 44 42
0733 60 87 00

anders.josefsson@hogforsgst.com