Stadgar

Innan ditt företag ansöker om medlemskap i HEAS är det viktigt att ta del av föreningens stadgar.

Här finner ni HEAS stadgar.