Kalendarium

Höstmöte med HEAS hålls den 16-17 oktober 2017.

Mötet planeras “lunch-till-lunch”. HEAS höstmöte hålls den 16 oktober, och samverkansmöte med FC-gruppen hålls den 17 oktober.

BREXIT – Vad ska vi företag tänka på?

Brexit som inträffar i slutet av mars 2019 innebär många förändringar för företag i Sverige på ett eller annat sätt.

Stockholm

1 - 1 februari 2019

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl 9-13

HEAS vårmöte

HEAS vårmöte hålls den 2 april 2019 hos Teknikföretagen i Stockholm.

Stockholm

2 april 2019

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm