Kalendarium

HEAS vårmöte

HEAS vårmöte hålls den 2 april 2019 hos Teknikföretagen i Stockholm.

Stockholm

2 april 2019

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm