Kalendarium

Höstmöte med HEAS hålls den 16-17 oktober 2017.

Mötet planeras “lunch-till-lunch”. HEAS höstmöte hålls den 16 oktober, och samverkansmöte med FC-gruppen hålls den 17 oktober.

HEAS höstmöte

Höstmötet med HEAS hålls den 23 oktober 2018 i Göteborg. Se program.

Göteborg

23 oktober 2018

Plats Danfoss, Banehagsliden 2, Göteborg
Göteborg Energi, Johan Willins gata 3, Göteborg