Sök medlemskap

Till medlemmar i HEAS kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området och uppfyller HEAS kvalifikationskrav, samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

Ansökningsblankett för medlemskap i HEAS.