Regelverk & Tekniska bestämmelser

Ekodesigndirektivet är ett sätt för medlemsländerna i EU att arbeta tillsammans med klimatfrågan.
Genom att ställa minimikrav på olika produktgrupper där teknik finns för ökad energieffektivitet, minskar energianvändningen avsevärt. Det leder till att utsläppen minskar och att vi får ett bättre klimat. Mer information finns på Energimyndighetens hemsida Ekodesigndirektivet.

Svensk Fjärrvärmes Tekniska Bestämmelser
Klicka här för att komma till Svensk Fjärrvärmes Tekniska Bestämmelser för fjärrvärmecentraler, fjärrkylacentraler och mätare.