Välkommen till HEAS – Branschföreningen för värmeväxling

HEAS – Branschföreningen för värmeväxling

Ordförande är Anders Josefsson, HögforsGST

HEAS är branschföreningen för leverantörer av värmeväxlare, och styr- och övervakningssystem. Medlemmarna finns inom värmeväxling av fjärrkyla, fjärrvärme, varmvattenberedning. HEAS står för “Heat Exchangers’ Association of Sweden”.

HEAS höstmöte

HEAS höstmöte hålls 22 oktober 2019 hos Teknikföretagen i Stockholm

Medlemmar och produkter

Här kan du se vilka som är medlemmar i HEAS och få mer information kring medlemsföretagens produkter.

Sök medlemskap

Föreningens syfte är att vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen inom såväl det kommersiella som det tekniska området.

Tech Network seminarium

Tech Network seminarium hålls den 2 oktober 2019 hos Teknikföretagen i Stockholm