Välkommen till HEAS – Branschföreningen för värmeväxling

HEAS – Branschföreningen för värmeväxling

Ny ordförande sedan vårmötet 2014 är Anders Josefsson, HögforsGST

HEAS är branschföreningen för leverantörer av värmeväxlare, och styr- och övervakningssystem. Våra medlemmar arbetar med värmeväxling inom fjärrkyla, fjärrvärme, varmvattenberedning. Förkortningen HEAS står för “Heat Exchangers’ Association of Sweden”.

HEAS representerar värmeväxlarföretagen i kontakter med såväl nationella, som internationella myndigheter och organisationer.

HEAS vårmöte

HEAS vårmöte hålls 2 april 2019 hos Teknikföretagen i Stockholm

Medlemmar och produkter

Här kan du se vilka som är medlemmar i HEAS och få mer information kring medlemsföretagens produkter.

Sök medlemskap

Föreningens syfte är att vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen inom såväl det kommersiella som det tekniska området.

HEAS värnar om personlig integritet