Välkommen till HEAS – Branschföreningen för värmeväxling

HEAS

HEAS är branschföreningen för leverantörer av värmeväxlare, och styr- och övervakningssystem. Ordförande Anders Josefsson

 

Sök medlemskap

Föreningens syfte är att vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen inom såväl det kommersiella som det tekniska området

Medlemmar och produkter

Här kan du se vilka som är medlemmar i HEAS och få mer information kring medlemsföretagens produkter.

FAQ SCIP-databas

FAQ SCIP-databas finns nu att ta del av.

HEAS vårmöte

HEAS vårmöte hålls den 12 maj 2022 kl 10-16 hos Teknikföretagen i Stockholm.