Välkommen till HEAS – Branschföreningen för värmeväxling

HEAS – Branschföreningen för värmeväxling

Ordförande är Anders Josefsson, HögforsGST

HEAS är branschföreningen för leverantörer av värmeväxlare, och styr- och övervakningssystem. Medlemmarna finns inom värmeväxling av fjärrkyla, fjärrvärme, varmvattenberedning. HEAS står för “Heat Exchangers’ Association of Sweden”.

Sök medlemskap

Föreningens syfte är att vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen inom såväl det kommersiella som det tekniska området

Medlemmar och produkter

Här kan du se vilka som är medlemmar i HEAS och få mer information kring medlemsföretagens produkter.

Covid-19 - information för företagare