Välkommen till HEAS – Branschföreningen för värmeväxling

Välkommen till HEAS!

HEAS är branschföreningen för leverantörer av värmeväxlare, och styr- och övervakningssystem. Ordförande Henrik Rietz.

Sök medlemskap

Föreningens syfte är att vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen inom såväl det kommersiella som det tekniska området

Medlemmar och produkter

Här kan du se vilka som är medlemmar i HEAS och få mer information kring medlemsföretagens produkter.

Teknikföretagen Plus

Regelverk & Tekniska bestämmelser

Ekodesigndirektivet är ett sätt för medlemsländerna i EU att arbeta tillsammans med klimatfrågan.