Välkommen till HEAS – Branschföreningen för värmeväxling

HEAS

HEAS är branschföreningen för leverantörer av värmeväxlare, och styr- och övervakningssystem. Ordförande Henrik Rietz

 

Sök medlemskap

Föreningens syfte är att vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen inom såväl det kommersiella som det tekniska området

Medlemmar och produkter

Här kan du se vilka som är medlemmar i HEAS och få mer information kring medlemsföretagens produkter.

Teknikföretagen Plus

HEAS vårmöte

HEAS vårmöte hålls den 11 maj 2023 hos Teknikföretagen i Stockholm.