F-102 publicerad

Nu är Fjärrvärmeföreningens tekniska bestämmelse F:102 –”Fjärrkylcentral Utförande och installation” publicerad och finns att ladda ned på svensk fjärrvärmes webbsida.

I den nypublicerade dokumentet beskrivs hur en byggnad anpassas till ett fjärrkylsystem, och vilka krav som gäller för fjärrkylcentraler avseende dimensionering, utförande, installation, drift och underhåll. Bestämmelsen är en bilaga till det avtal som upprättas mellan fastighetsägare och fjärrkylleverantör.

Se länk här!


Nyheter


Tranter International är ny medlem

HEAS hälsar Tranter International AB välkommen som medlem! Trantervärmeväxlare har en sak gemensamt – värmeöverföring genom plattor istället för rör.

Alfa Laval AB är ny medlem

HEAS hälsar Alfa Laval AB välkommen som medlem! Föreställ dig en mer hållbar värld. En värld där mindre behövs för

HEAS höstmöte

Ett höstmöte hålls den 27 oktober 2022 kl 10-16 hos Teknikföretagen i Stockholm. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

HEAS vårmöte

Ett vårmöte med HEAS hålls den 12 maj 2022 kl 10-16 hos Teknikföretagen i Stockholm. Facebook Twitter LinkedIn Gmail