Information från höstmötet 2014

Den 4-5 november 2014 hölls HEAS höstmöte på Teknikföretagen i Stockholm. I samband med mötet höll Bengt Bergqvist ett föredrag om VVC-förluster i olika byggnadstyper, och upplägget för vårens juridikkurs diskuterades.

Ett gemensamt möte med Fjärrvärmeföreningen hölls under mötets andra dag, och då diskuterades aktuella revideringar av föreskrifter samt upplägget för Fjärrvärmemässan. HEAS anser att det är viktigt att fjärrvärmen är väl synlig, inte bara vid Fjärrvärmemässan, utan även vid andra mässor inom byggområdet som t ex Nordbygg.


Nyheter


Energi & ekonomi vid HEAS vårmöte

Program  10:00-11:30 Års- och vårmöte 11:30-12:00 Läget på Energimarknaden Miriam Münnich Vass, Näringspolitisk expert inom klimat och energi, Teknikföretagen 12:00-13:00

Teknikföretagen Plus

Teknikföretagen Plus erbjuder dig som medlem i HEAS förmånliga avtal. Här samlas olika medlemsförmåner under ett och samma tak, vilket

Tranter International är ny medlem

HEAS hälsar Tranter International AB välkommen som medlem! Trantervärmeväxlare har en sak gemensamt – värmeöverföring genom plattor istället för rör.

Alfa Laval AB är ny medlem

HEAS hälsar Alfa Laval AB välkommen som medlem! Föreställ dig en mer hållbar värld. En värld där mindre behövs för