Information från höstmötet 2014

Den 4-5 november 2014 hölls HEAS höstmöte på Teknikföretagen i Stockholm. I samband med mötet höll Bengt Bergqvist ett föredrag om VVC-förluster i olika byggnadstyper, och upplägget för vårens juridikkurs diskuterades.

Ett gemensamt möte med Fjärrvärmeföreningen hölls under mötets andra dag, och då diskuterades aktuella revideringar av föreskrifter samt upplägget för Fjärrvärmemässan. HEAS anser att det är viktigt att fjärrvärmen är väl synlig, inte bara vid Fjärrvärmemässan, utan även vid andra mässor inom byggområdet som t ex Nordbygg.


Nyheter


Tranter International är ny medlem

HEAS hälsar Tranter International AB välkommen som medlem! Trantervärmeväxlare har en sak gemensamt – värmeöverföring genom plattor istället för rör.

Alfa Laval AB är ny medlem

HEAS hälsar Alfa Laval AB välkommen som medlem! Föreställ dig en mer hållbar värld. En värld där mindre behövs för

HEAS höstmöte

Ett höstmöte hålls den 27 oktober 2022 kl 10-16 hos Teknikföretagen i Stockholm. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

HEAS vårmöte

Ett vårmöte med HEAS hålls den 12 maj 2022 kl 10-16 hos Teknikföretagen i Stockholm. Facebook Twitter LinkedIn Gmail