Fjärrvärmeforskningen ökar i Europa!

Forskning om fjärrvärme och fjärrkyla har ökat markant inom EU:s forskningsprogram de senaste åren visar resultat från forskningsprogrammet Fjärrsyn.
Projekt för nästan 1 miljard kronor har helt eller delvis finansierat sen år 2000 och mer än 90 procent av projekten har kommit till efter 2009.
–En viktig faktor för ökningen efter 2009 är antagligen att vi startade teknikplattformen DHC+ där vi samlar in och bereder projektförslag tillsammans med industrin och med utförare, säger professor Sven Werner som arbetar inom DHC+.
Projekt för ytterligare nästan 500 miljoner kronor är intecknade för ytterligare fyra år. Det visar en kartläggningen som gjorts inom Fjärrsynsprojektet ”Fjärrvärmens framtida roll i Europa” som Sven Werner vid Högskolan i Halmstad är projektledare för.

Lär mer om DHC+ här.


Nyheter


HEAS höstmöte

Ett höstmöte med HEAS hålls den 12 oktober 2023 hos Teknikföretagen i Stockholm. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

HEAS vårmöte

Ett vårmöte med HEAS hålls den 11 maj 2023 hos Teknikföretagen i Stockholm. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Teknikföretagen Plus

Teknikföretagen Plus erbjuder dig som medlem i HEAS förmånliga avtal. Här samlas olika medlemsförmåner under ett och samma tak, vilket

Tranter International är ny medlem

HEAS hälsar Tranter International AB välkommen som medlem! Trantervärmeväxlare har en sak gemensamt – värmeöverföring genom plattor istället för rör.