Fjärrvärmeforskningen ökar i Europa!

Forskning om fjärrvärme och fjärrkyla har ökat markant inom EU:s forskningsprogram de senaste åren visar resultat från forskningsprogrammet Fjärrsyn.
Projekt för nästan 1 miljard kronor har helt eller delvis finansierat sen år 2000 och mer än 90 procent av projekten har kommit till efter 2009.
–En viktig faktor för ökningen efter 2009 är antagligen att vi startade teknikplattformen DHC+ där vi samlar in och bereder projektförslag tillsammans med industrin och med utförare, säger professor Sven Werner som arbetar inom DHC+.
Projekt för ytterligare nästan 500 miljoner kronor är intecknade för ytterligare fyra år. Det visar en kartläggningen som gjorts inom Fjärrsynsprojektet ”Fjärrvärmens framtida roll i Europa” som Sven Werner vid Högskolan i Halmstad är projektledare för.

Lär mer om DHC+ här.


Nyheter


Konjunkturprognos maj 2019

Teknikföretagens konjunkturprognos maj 2019 Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Teknikföretagens prognosuppdatering

Teknikföretagens prognosuppdatering mars 2019. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

HEAS höstmöte

HEAS höstmöte hålls den 22 oktober 2019 hos Teknikföretagen i Stockholm. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

BREXIT – Vad ska vi företag tänka på?

Teknikföretagens Branschgrupper, TEBAB, erbjuder ett halvdagsseminarium med mingellunch den 1 februari 2019. Dagen tar sin utgångspunkt i att erbjuda information