Webbinarium: Tankar kring fjärrvärmens roll framöver

Den 21 april, 11:00-12:00 bjuder HEAS in till ett webbinarium om framtidens fjärrvärme med Kristina Lygnerud, Svenska Miljöinstitutet IVL. Anmäl dig här!

Hon kommer att dela sina erfarenheter från internationella och svenska fjärrvärmeprojekt. Hon har arbetat mycket med restvärmeåtervinning i fjärrvärme och kommer att berätta om både högtempererad och lågtempererad restvärmeåtervinning. Därtill görs en utblick mot fjärrvärmens (möjliga) affärsmodell 2050.

Kristina Lygnerud
Chef för energigruppen, Svenska Miljöinstitutet (IVL)
Kristinas forskningsområde är affärsmodellsinnovationer för hållbar verksamhet. Hon är specialiserad på fjärrvärme, speciellt 4GDH och är Ordförande i den Europeiska forskningsplattformen för fjärrvärme (DHC+).


Nyheter


FAQ SCIP-databas

Dokumentet finns på flera platser: Under Energi och Miljö  ( under ladda ner): https://www.teknikforetagen.se/fokusomraden/miljo-energi-och-klimat/cirkular-ekonomi/ Men även under Produktregler (under ladda

Webbinarium: Vad händer i politiken kopplat till fjärrvärmen?

HEAS håller ett webbinarium den 25 augusti 2021 kl 11.00-12.00 med Erik Thornström, som arbetar med policyutveckling kopplat till fjärrvärmens

Webbinarium: Utmaningar för fjärrvärmen i Sverige och Europa

Torsdagen den 17 juni 2021 kl 10.00 – 11.30 arrangerar branschföreningen för värmeväxling – HEAS – ett webbinarium om nya

Webbinarium: Tankar kring fjärrvärmens roll framöver

Den 21 april, 11:00-12:00 bjuder HEAS in till ett webbinarium om framtidens fjärrvärme med Kristina Lygnerud, Svenska Miljöinstitutet IVL. Anmäl