Östersjöseminarium 2016

Den 5 oktober är det dags för IVL:s årliga Österssjöseminarium, en mötesplats för företag, organisationer, kommuner och andra myndigheter som verkar för en hållbar tillväxt i Östersjöregionen. Genomför ni eller är ni intresserade av att genomföra projekt och nya satsningar kopplade till hållbar utveckling i Östersjöregionen – då är detta seminariet för er!