Inlägg av: tebab

HEAS höstmöte 2015

HEAS höstmöte 2015 kommer att hållas på Teknikföretagen den 3-4 november. Inbjudan har skickats ut till föreningens medlemmar.

HEAS vårmöte 2015

I samband med mötet genomfördes ett studiebesök på arenorna Ericsson Globe och Tele2 tillsammans med Svensk Fjärrvärme.

Information från höstmötet 2014

Ett gemensamt möte med Fjärrvärmeföreningen hölls under mötets andra dag, och då diskuterades aktuella revideringar av föreskrifter samt upplägget för

Kurs i grundläggande kontraktsrätt

Kursens innehåll: Tillämplig lag Grunderna för ingående av avtal Att välja rätt leveransbestämmelse NL 09, AA VVS 09 ABM 07

F-102 publicerad

I den nypublicerade dokumentet beskrivs hur en byggnad anpassas till ett fjärrkylsystem, och vilka krav som gäller för fjärrkylcentraler avseende